EN|VN

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

SG-CT CORP là nơi tập trung những con người ưu tú - những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.


Mỗi thành viên của SG-CT CORP luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa công ty và giá trị cốt lõi của công ty làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.


Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa , trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 4 giá trị cốt lõi "TÍN - TÂM - TRÍ -NHÂN". Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa SG-CT CORP phát triển vượt bậc trong những lĩnh vực tham gia.