EN|VN

Underground Path From Union Square Trading Center To Opera House Station

  • 14-03-2022
  • Lượt xem: 61

Underground Path From Union Square Trading Center To Opera House Station
(Đường hầm nối từ trung tâm thương mại Union Square đến ga nhà hát thành phố)
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Union Square
Tọa lạc tại: Quận 1, Thành phố Hồ Chí minh
Thời gian thực hiện: 2016 - 2019
Công việc thực hiện: Nhà thầu thiết kế


Underground Path From Union Square Trading Center To Opera House Station