EN|VN

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRI CỐT LÕI
SG-CT CORP tập trung đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và đầu tư với hai thương hiệu chiến lược ban đầu là CT CORP và SG CORP. 
Hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm:
 - Xây dựng.
 - Thiết kế.
 - Đầu tư.

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Ở bất cứ lĩnh vực nào SG-CT CORP cũng mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

 

Giá Trị Cốt Lõi


- Chuyên nghiệp: chuẩn mực quốc tế.
- Sáng tạo: kiến trúc mang tính nghệ thuật.
- Chất lượng: bền vững.
- Tốc độ: tiết kiệm thời gian.

 

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh


- Mang lại sự hài lòng cho khách hàng về chất lượng công trình.
- Luôn khuyến khích lựa chọn yếu tố Chất lượng và Bền vững trong triết lý của chúng tôi.
- Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và năng động để khuyến khích sự phát triển tiềm năng của mỗi nhân viên.