EN|VN

SUY NGHĨ ĐỘT PHÁ


Con người được sinh ra và trưởng thành với những niềm tin qua quá trình trải nghiệm, học tập từ nhà trường cho đến gia đình, bạn bè. Chính bởi vậy chúng ta thường thiếu đi tính sáng tạo và chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt.

Nhìn vào lịch sử, những nhà phát minh, những người thành công đều có những suy nghĩ khác biệt. Họ không đi theo tư duy lối mòn. luôn tìm tòi sáng tạo và chấp nhận sự chỉ trích để bảo vệ quan điểm của mình.

Tư Duy Đột Phá giản đơn như chính tên gọi của nó, đó là một suy nghĩ khác biệt, phi truyền thống hay nói đơn giản là không theo lối mòn. Đó cũng có thể là một sáng kiến, một giải pháp tối ưu hay một hệ thống vượt trội được áp dụng để đạt được kết quả tốt nhất.